Welcome To SiamPowerWeb

SiamPowerWeb เริ่มเปิดให้บริการเซิฟเวอร์ตั้งแต่ปี 2013 เป็นการให้บริการภายใต้เครือข่าย JorjeeService.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งต่างประเทศเจ้าแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2010 เรามุ่งเน้นการปรับปรุง และพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโฮสติ้งชั้นนำ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการในด้านไอทีและเซิฟเวอร์ของลูกค้ารายย่อยและภาคธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม สร้างการบริการที่สมบูรณ์ครบวงจร ส่งเสริมและปรับปรุงศักยภาพในการใช้งานเซิฟเวอร์ต่างประเทศ "บริการชั้นยอด เว็บโฮสติ้งชั้นเยี่ยม"

100% Satisfaction Guarantee

  • รับประกันคืนเงินใน 15 วันหากลูกค้าไม่พึงพอใจ
  • ดูแลและบริการท่านลูกค้าทุกท่านตลอด 24 ชม.
  • เซิฟเวอร์อัพไทม์ที่ประสิทธิภาพสูงถึง 99.99%

Enterprise Server Information!

  • Dell PowerEdge C1100 Rack Server
  • Dual Intel® Xeon® Processor L5520
  • Datacenter : Lasvegas, USA
Copyright © 2010-2017 SiamPowerWeb All Rights Reserved.