ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

 

1. การติดต่อขอใช้บริการ ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและเป็นความจริงเท่านั้น.

2. การบริการของเราเป็นบริการถูกต้องตามกฏหมายของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

3. เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฏดังต่อไปนี้

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันต่างๆ คาสิโน แทงหวย แทงบอล หรือเว็บผิดกฏหมายทุกประเภท

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับพาดพิงหรือดูหมิ่นพระมหากษัตริย์, พระบรมสานุวงศ์ หรือเกี่ยวข้องการเมือง

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการดักจับข้อมูลต่างๆ แฮกเกอร์ ล่วงละเมิด สแปมเมมล์และไวรัสทุกประเภท

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเปิดให้บริการฟรีอีเมลล์ ฟรีเว็บโฮสติ้ง เว็บไซต์ฟรี หรือให้บริการฟรี

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแจกไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือไฟล์ผิดกฏหมาย หรือไฟล์ที่ไม่ได้รับอนุญาติ

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับกล่าวหา หลอกลวง ข่มขู่ บุคคลใดๆ การระดมทุนต่างๆ หรือการแชร์ลูกโซ่

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Bittorrent, File Sharing, Upload Files และเว็บฝากไฟล์ ฝากรูปทุกประเภท

- เว็บไซตที่์ใช้สคริปที่มีบัคมาก หรือสคริปที่มีช่องโหว่ หรือสคริปที่ผลทำให้เซิฟเวอร์ทำงานหนัก

- เว็บไซต์ที่ใช้งานทรัพยากรมาก ทำให้เกิดปัญหาโฮสล่ม หรือทำให้ลูกค้าท่านอื่นได้รับผลกระทบ

4. ข้อตกลงพิเศษ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ อนุญาติเฉพาะเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

5. การใช้ทรัพยากรเซิฟเวอร์จนกระทบลูกค้าท่านอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานจนกว่าจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไข

6. ข้อตกลงเรื่องระยะเวลาการติดตั้งหรือเปิดใช้งานบริการโฮสติ้งหรือวีพีเอสครั้งแรก

- บริการ Web Hosting เซ็ทอัพไม่เกิน 1-12 ชั่วโมง

- บริการ Reseller Hosting เซ็ทอัพไม่เกิน 1-12 ชั่วโมง

- บริการ Linux Server เซ็ทอัพไม่เกิน 1-12 ชั่วโมง

- บริการ Windows Server เซ็ทอัพไม่เกิน 12-24 ชั่วโมง

- บริการ Dedicated Server เซ็ทอัพไม่เกิน 48-96 ชั่วโมง

- สำหรับบริการอื่นๆ เซ็ทอัพไม่เกิน 12-48 ชั่วโมงหรือตามตกลง

7. การชำระค่าบริการ หากลูกค้าต้องการขอผ่อนผันชำระค่าบริการ เรายินดีผ่อนผันตามแต่ที่ตกลงกันไว้

- Hosting และ Reseller Hosting

----- หากไม่มีการชำระเงินภายใน 15 วัน หลังหมดอายุการใช้งาน จะดำเนินการระงับการใช้งาน

----- หากยังไม่มีการชำระเงินภายใน 15 วันหลังจากระงับการใช้งานจะดำเนินการลบแอคเคาส์ถาวร

- Linux Server และ Windows Server

----- หากไม่มีการชำระเงินภายใน 3 วัน หลังหมดอายุการใช้งาน จะดำเนินการระงับการใช้งาน

----- หากยังไม่มีการชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากระงับการใช้งานจะดำเนินการลบข้อมูลถาวร

- Dedicated Server และ Server Colocation

----- หากไม่มีการชำระเงินภายใน 1 วัน หลังหมดอายุการใช้งาน จะดำเนินการระงับการใช้งาน

----- หากยังไม่มีการชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากระงับการใช้งานจะดำเนินการลบข้อมูลถาวร

8. เราจะไม่รับผิดชอบไฟล์และข้อมูลที่เกิดจากการรับส่งข้อมูลผิดพลาดของลูกค้า หรือเกิดจากเหตุการณ์สุดวิสัย

9. เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการให้บริการและข้อตกลงต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 

การรับประกันความพึงพอใจในบริการของเรา

 

การขอคืนเงินค่าใช้บริการ ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 15 วัน หากไม่พึงพอใจในการบริการของเรา

- การขอคืนเงิน จะสงวนสิทธิ์เฉพาะบริการ Linux VPS และ VPN เท่านั้น!

- การดำเนินการผิดพลาด จากการชำระเงินของลูกค้าเอง จะไม่สามารถนำมาขอคืนเงินค่าบริการได้

- เราขอสงวนสิทธิ์งดการคืนเงินทุกกรณี หากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการใช้บริการของเรา

- สำหรับบริการ Domain, Windows VPS, Add-On และ Dedicated Server จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

100% Satisfaction Guarantee

  • รับประกันคืนเงินใน 15 วันหากลูกค้าไม่พึงพอใจ
  • ดูแลและบริการท่านลูกค้าทุกท่านตลอด 24 ชม.
  • เซิฟเวอร์อัพไทม์ที่ประสิทธิภาพสูงถึง 99.99%

Enterprise Server Information!

  • Dell PowerEdge C1100 Rack Server
  • Dual Intel® Xeon® Processor L5520
  • Datacenter : Lasvegas, USA
Copyright © 2010-2017 SiamPowerWeb All Rights Reserved.